Dindalshytta ligger i bjørkeskogen i seterdalen opp fra Lønsetgrenda med utsikt opp mot de nordøstligste fjellene på Dovrefjellplatået.

Kjør sørvestover fra Oppdal langs rv 70. Ved Skoglund tar du av til venstre og følger Fv 513 opp til Blokkhus gård (Parkering øst for gården). Inn på veien rett ovenfor gården forbi bommen og langs traktorveg opp til hytta. Det er jevn stigning fra parkeringen 450 moh til hytta på 850 moh. Fra parkeringsplassen ved Blokkhus er det en drøy time eller to (vintertid) opp til hytta.

Denne DNT hytta er selvbetjent, så du kan låse den opp om du har med en DNT nøkkel.