Fagressurser for medarbeidere

Relasjoner som gjør en forskjell – Villa Vika gjennom 15 år
Rapport om Villa Vika av Tora Landrø og Geir Hyrve

ADHD/ADD hos barn og ungdom
Presentasjon av Geir Liang og Erik Wammer-Pettersen

Affektregulert miljøterapi
Dokument meg notater

AS og NVLV
Presentasjon av Geir Liang og Erik Wammer-Pettersen

Adferdsvansker hos barn og ungdom
Presentasjon av Geir Liang

Adferdsvansker – noen praktiske og effektive verktøy
Presentasjon av Terje Sliper

BAPS – barn av psykisk syke
Presentasjon av Nevropedagogisk senter

Tourettes syndrom – kjennetegn, symptomer og behandling
Presentasjon av Erik Wammer-Pettersen

Haarklou del 1
PDF med slides fra kursdel 1

Haarklou del 2
PDF med slides fra kursdel 1

Når barnet rømmer fra barnevernsinstitusjon
Retningslinjer fra Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Familien, skolen og barnevernet – hva sier forskningen?
PDF fra presentasjon med Terje Ogden (Adferdsenteret)

Omsorg på nettet: Er det mitt ansvar? – Barnevernets utfordringer i å møte overgrep på internett
Hefte fra Redd Barna (2010)

Vold i nære relasjoner “takk for at dere kom”
PDF med presentasjon med Øyvind Aschjem (ATV Telemark)

Forebyggende innsatser i skolen “de urolige årene”.
Inkluderer en introduksjon til Webster Stratton modellen for barn med adferdsvansker
Presentasjon av Arne Tveit (Midt-norsk Kompetansesenter for Adferd)