Homlastien går fra Hommelvik (Krana bru) til Kringelmyra ved Nonstadberget i Bakkdalen. Turen er ca. 6 km lang og går i kuppert terreng langs lakselva Homla. Stien går fra sentrumsområde til uberørt natur og store fossefall. Store deler av turen går gjennom Homla naturreservat. Her finnes store naturverdier med viktige og sjeldne naturtyper og arter. Flere ulike rødlistearter av lav og mose er funnet i de fuktige fossesprutsonene. Underveis kan du også se spor etter tømmerfløting og andre kulturminner. Enkelte steder er det utsiktspunkt hvor du kan se på fossefall eller få oversikt over Homladalen.

Dersom du ønsker å gå en rundtur, kan du gå over brua nedenfor Dølanfossen og gå tilbake til Hommelvik via Nygårdsvollen og Høybyen.

Fjellstøvler/støvler kan være en fordel. Husk sporløs ferdsel i naturreservatet. Lukk grinder og ta hensyn til dyr på beite. God tur !

Slik kommer du deg dit
Krana Bru er startpunktet for Homlastien og ligger sør for idrettsanlegget på Øya, like ved klubbhuset til Malvik jeger og fiskerforening. Her er det parkeringsmulighet for bil.

Velger du å starte stien i motsatt ende, kjører du fylkesveg 963 retning Mostadmark. Ved Kringelmyra som ligger i Bakkdalen nær Nonstadberget, kan du parkere bilen eller sykkelen. Da er det bare ca. 1 km til Storfossen.