RV 72 til Tromsdalen. Parker ved Ramsåsvollen. Ca 500 m syd for vollen. Utgangsåpning i hogstfelt
ved driftsveg. Inngangsåpning og “storhølet” i tett yngre granskog ca 100 m i luftlinje lenger opp i lia.

Nedre Ramsåsgrotta.
På kanten av storhølet ligger inngang til et lengre system , kanskje den flotteste grotta i kommunen.
Både nedfiring og noen trange passeringer stiller krav utstyr/ferdigheter. Skader /uønskede situasjoner
har forekommet. Starter med vakre meandersvinger. Noen mindre dryppsten. Et større rom, med ca 20 m takhøyde undervegs, nedfiring (5- 6 m ) til bunnen i tau. Fortsatt tørt system. Gang deler seg etter dette.
Normalruten leder til bekken og utgang lenger ned mot Ramsåsvollen. Siste del av passasjen etter
bekken har to ”plan”, øvre plan bør velges. Gang til venstre fører trolig mot storhølet, blir trang etter 15– 20 m, tvilsomt med videre passasje.

For besøk til Ramsåsvollgrotta, skal man ha god kompetanse og erfaring med grotting. Ved Villa Vika Aktiv har Lars Minsås erfaring fra grotta, og han kan man spørre om å lede turen. Følg retningslinjene for Grotting i HMS prosedyrene til Villa Vika.

NB: Det er flere grotter i området og ikke alle egner seg for barn og ungdom ved Villa Vika. Snakk med Lars, og avtal guiding med han!

Kilde