Ramsåsvollgrotta (kun med erfaren turleder!)

Ramsåsvollgrotta (kun med erfaren turleder!)

RV 72 til Tromsdalen. Parker ved Ramsåsvollen. Ca 500 m syd for vollen. Utgangsåpning i hogstfelt ved driftsveg. Inngangsåpning og “storhølet” i tett yngre granskog ca 100 m i luftlinje lenger opp i lia. Nedre Ramsåsgrotta. På kanten av storhølet ligger...