Kjører opp til Taljstensfabrikken og parkerer bilen utenfor den (1). Går mot sør forlengelse av retningen som du kom til fabrikken. Går forbi bom og oppover til det står et skilt med Taljstensvallen på (2). Følger stien til du kommer til toppen (3). Fra toppen ser du en benk (4) i nordlig retning. Gå ned til benken. Derifra følger dere en sti ned til Taljsteinsfabrikken.

Varianter:
Kan forlenge turen med en tur innom Håndølsfossen (5)(hengebru). Da følger du veien mot øst fra fabrikken. Kan evt avslutte med en «Frasvaffel» på Henrys Cafe. (6)

Nødvendig utstyr (bekledning, utstyr o.l.)

  • Gode tursko (gjerne goretex). Går på vei, fjell og i myr.
  • Primus for å koke vann/varme mat.
  • Fyrstikker
  • Sag, miniøks, og kniv for å lage bål
  • Førstehjelpsutstyr

 

Kriseplan
Medbrakt førstehjelpsutstyr, og retur til veien via sti til Håndøl. Alternativt varsle andre ved VV, og få hjelp til å komme opp til veien igjen. Alvorlig skade, ring 113.