Siden 2002 har flere aktører gått sammen og laget turbeskrivelser for Oppdalsområdet. Det startet med 17 turer, nå er det 41 turer beskrevet.

Disse turene er også grunnlaget for turboka for Oppdal, som har mye mer informasjon, deriblant bilder og kartutsnitt. Anbefaler den som er interessert i å kjøpe boka, men om ikke du vil det så kan du lese om alle turene online.

Turene 1- 18 (link)

Turene 19- 38(link)

Turene 19-41(link)

God tur !